Pracownia Rzeźby – dr hab. Andrzej Sołyga
2018 -

 

Prowadzący:
dr hab. Andrzej Sołyga prof. ASP
adi. dr Andrzej Kokosza

Zarys programowy dla Pracowni Rzeźby dla lat II-V na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie

Pracownię tworzą studenci i pedagodzy.
Pracownia to miejsce spotkań dla dzielenia się wiedzą ,wzajemnym doświadczeniem, rozmów o sztuce i świecie, miejscem pracy dla materialnych realizacji rzeźbiarskich.
Celem pracowni jest kształcenie przyszłych artystów współtworzących współczesną kulturę.
Program dydaktyczny winien sprzyjać rozwojowi wrażliwości i zdolności podejmowania świadomych wyborów celów i źródeł inspiracji , zapewniać uzyskanie umiejętności samodzielnego formułowania przekazu artystycznego przez poznanie niezbędnych kompetencji warsztatowych.
” Kontemplacja porządku świata natury jest źródłem dla ustanawiania porządków w świecie abstrakcji “.

Proponowane zadania:

1a. Akt – studium obiektywne ustawienie – kontrapost, materiał – glina.
1b. ” Ecce Homo” – subiektywne studium wyrazowe dla wyróżnionych cech osobowości lub charakteru określających “Osobę”.
– akceptacja koncepcji ideowych, uzasadnienie materiału.
2. “Rzeźba domu” na podstawie własnych doświadczeń życiowych przedstaw rzeźbiarską interpretację pojęcia DOM.
3. Obiekt rzeźbiarski inspirowany formą przemysłowo-użytkową
– Zadanie zakłada pozbawienie danego przedmiotu pierwotnej funkcji przez zmianę: materiału, wielkości – skali, środowiska, kontekstu przestrzennego, multiplikację.
4. Kompozycja rzeźbiarska inspirowana: utworem muzycznym, wierszem, sentencją filozoficzną , aforyzmem …
– Przełożenie plastyczne.
5. Przekształcić obojętną bryłę sześcianu lub bryłę walca w formę czasoprzestrzenną uwzględniając zasadę ” mniej znaczy więcej”- wielkość 30x30x30 cm ( bryły wyjściowe mogą być pełne lub puste).
6.1 “Światło czaszki” – poetycka interpretacja hasła.
6.2 “Architektura czaszki” studium analityczne, skala 2:1
7. ” W drodze” – kompozycja sensoryczna.
– stwórz kompozycję przestrzenną, która będzie oddziaływała na większość receptorów percepcji odbiorcy np. wzrok, słuch , węch , dotyk, kinetyka, itd.
8. Twórcza wypowiedź na temat aktualnych problemów społecznych, politycznych, kulturowych.
9. ” Wszystko wokół skłania mnie do…”
– dokończ zdanie zgodnie ze stanem swojego nastawienia do otaczającej rzeczywistości np. wszystko skłania mnie do rozpaczy, radości, nienawiści, empatii, miłości, poświęceń, ucieczki, fantazjowania, itp.
– za pomocą wybranych środków wyrazu dokonaj artystycznej interpretacji tematu, uwzględniając ulotny i zmienny charakter opisywanego nastroju.

W roku akademickim obowiązuje realizacja trzech wybranych zadań.
Ostateczne sformułowanie tematów o charakterze kreacyjnym nastąpi po spotkaniu i rozmowach ze studentami, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby.
Program nie przewiduje zależności stopniowania trudności zadań od rocznika studentów.

Andrzej Sołyga