Andrzej Sołyga

dr hab. Andrzej Sołyga prof. ASP
Rocznik 1955. Rzeźbiarz, pedagog

Edukacja artystyczna:

[1970-75] Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie
[1976-78] Państwowa  Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku, prac. rzeźby prof. Franciszka Duszeńki
[1978-81] Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, prac. rzeźby prof. Gustawa Zemły
[1981]       Dyplom magistra sztuki w zakresie rzeźby                 
                   - wyróżnienie rektorskie
[1984]       stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki
[1997]       przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie sztuk plastycznych,
                   w dyscyplinie artystycznej: rzeźba
[2019]       Habilitacja w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie sztuki piękne

Działalność zawodowa:

Twórczość w zakresie rzeźby figuratywnej, rzeźby pomnikowej, medalierstwa, rysunku. Interesuje się zagadnieniami związanymi z pamięcią indywidualną i zbiorową oraz formami ich realizacji w przestrzeni publicznej.

[1981-2003], [2013] Praca dydaktyczna w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
W latach 2013-2017 prowadził Pracownię Rzeźby w Architekturze działającej w ramach Katedry Działań Przestrzennych.

Obecnie prowadzi dyplomującą Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeżby ASP w Warszawie,

Dorobek artystyczny:

-Udział w wystawach: Warszawa (1981), Londyn (1982), Bratysława (1983), Berlin (1983) oraz wystawach pokonkursowych w Moskwie, Smoleńsku, Waszyngtonie, Warszawie, Krakowie.
-Udział w konkursach: 1000-lecie Jazdy Polskiej (I nagroda)  1985;  Polskie Cmentarze  Wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie (I nagroda i realizacja) 1995 -2000; Założenie Pomnikowe na terenie byłego hitlerowskiego Obozu Zagłady w Bełżcu (I nagroda i realizacja) 1996-2004;  Miejsce Pamięci Ofiar Pracy Przymusowej - Friedhof Hochstrasse, Braunschweig, Niemcy (I nagroda i realizacja) 1999-2001;  Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. (I nagroda i realizacja) 2012; III nagroda w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na “Koncepcję Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte”, 2020, Gdańsk (wymienione utwory powstały w zespołach autorskich)

-Nagroda im, św. Brata Alberta (2001)
-Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich (2004)
-Nagroda Główna, IX edycja Konkursu Polski Cement w Architekturze (2005)