Dydaktyka

W roku 1981 otrzymałem dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.. W tym też roku, w wyniku rozpisanego konkursu,  zostałem zatrudniony w macierzystej uczelni na Wydziale Rzeźby na  stanowisku asystenta . Był to początek mojej pracy dydaktycznej.
Czytaj więcej.

Pracownia Rzeźby w Architekturze

Zarys programowy pracowni:
Zadaniem pracowni jest podjęcie próby twórczego uczestnictwa studentów w kształtowaniu przestrzeni publicznej poprzez jej kreatywne przekształcanie, porządkowanie ( tworzenie ładu przestrzennego) oraz propozycje autorskich interwencji- idei artystycznych wobec aktualnych problemów społecznych
Czytaj więcej.

Pracownia Rzeźby

Zarys programowy dla Pracowni Rzeźby dla lat II-V na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie 2020/ 2021
Pracownię tworzą studenci i pedagodzy.
Pracownia to miejsce spotkań dla dzielenia się wiedzą ,wzajemnym doświadczeniem, rozmów o sztuce i świecie, miejscem pracy dla materialnych realizacji rzeźbiarskich.
Celem pracowni jest kształcenie przyszłych artystów współtworzących współczesną kulturę.
Czytaj więcej.