Koncepcja ideowo przestrzenna Polskich Cmentarzy Wojennych  w Katyniu , Miednoje, Charkowie. Andrzej Sołyga
Założenie pomnikowe Braunschweig. Andrzej Sołyga
Założenia autorskie Bełżec. Andrzej Sołyga
Koncepcja pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Andrzej Sołyga, Dariusz Śmiechowski i Dariusz Komorek
Bełżec - szczelina Zagłady. Jerzy Halbersztadt
Miejsce Pamięci. Marta Leśniakowska

Nagroda im. św Brata Alberta

Ogólnopolski konkurs na projekt pomnika 1000-Lecia Jazdy Polskiej
List Milesa Lermana
Nagroda Roku SARP 2004

 

1. Koncepcja Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej.Warszawa: wydawnictwo własne, 2015.
2. Koncepcja upamiętniająca Ofiary Katastrofy w Smoleńsku na Cmentarzu Wojskowym na Warszawskich Powązkach.Warszawa: wydawnictwo własne, 2011.
3. Koncepcja Pomnika Polaków Ratujących Żydów w czasie II wojny światowej zlokalizowanego na Placu Grzybowskim w Warszawie.Warszawa: wydawnictwo własne, 2014.
4. Koncepcja Pomnika Upamiętniającego Ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010.Warszawa: wydawnictwo własne, 2014.
5. Uszczegółowiona koncepcja Pomnika Upamiętniająca Ofiary Katastrofy Lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010.Warszawa: wydawnictwo własne, 2011.
6. Regulamin Konkursu Architektoniczno-Plastycznego na zaprojektowanie Krzyża Upamiętniającego obecność Ojca Św. Jana Pawła II w Warszawie. Warszawa: U.M. m. st.Warszawy, 2008.
7. The Phaidon Atlas Of 21st Century World Architecture.Wyd. 1. Londyn: Phaidon, 2008, ISBN 978-0-7148-4874-7.
8. Janusz Korzeń, Przestrzeń Pamięci. „Urbanista” 2004, nr 6, s. 20-21.
9. Koncepcja Ideowo Przestrzenna CmentarzyWojenych w Katyniu, Miednoje, Charkowie.Warszawa: wydawnictwo własne, 1996.
10. Bełżec – Obóz Zagłady 1942. Graficzne przedstawienie projektu rzeźbiarsko--architektonicznego.Warszawa: wydawnictwo własne, 2011.
11. Bełżec Obóz Zagłady 1942.Warszawa: wydawnictwo własne, 2011.
12. Pomnik-Cmentarz Ofiar Obozu Zagłady Żydów w Bełżcu. Elementy rzeźbiarskie. Projekt koncepcyjny.Warszawa: wydawnictwo własne, 2000.
13. Bełżec Obóz Zagłady 1942. Projekt rzeźbiarski realizacyjny. Uzupełnienie. Warszawa: wydawnictwo własne, 2003.
14. Robert Kuwałek, Bełżec – zapomniany Obóz Zagłady, „Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej wWarszawie”, 2003, nr 18–19, s. 22–23.
15. Alina Siomkajło, Katyń w pomnikach świata.Wyd. 1,Warszawa: Rytm, 2002, s. 268–282, ISBN 83-73339-004-9.
16. Andrzej Spanily, Charków, Katyń, Miednoje.Wyd. 1, Gdynia: ASP Rymsza, 2000, ISBN 83-914184-2-1.
17. Jolanta Adamska, Andrzej Śmiechowski, Friedhof Hochstrasse. „Architekt” 2000, nr 5–6, s. 42–44.
18. Zdzisław Pidek, Andrzej Sołyga, Koncepcja ideowo przestrzenna Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, „Orońsko”, 2001, nr 1–2, s. 22–30.
19. Halina Gajewska, Pomnik Smoleński. Orońsko: CRP Orońsko, 2012, s. 26–31, ISBN 978-83-85901-92-1.
20. The Belżec Memorial Project.NewYork: The American Jewish Committe, 2004.
21. Bełżec. Hitlerowski Obóz Zagłady 1942.Warszawa: ROPWiM, The American Jewish Committe, 2003.
22. Bełżec – Obóz Zagłady 1942. Elementy Rzeźbiarskie. Korekta Projektu. Warszawa: wydawnictwo własne, 2003.
23. Uszczegółowiona Koncepcja Pomnika Upamiętniającego Ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.Warszawa: wydawnictwo własne, 2012.
24. Günter Schlusche, Erfassung Einer Todeszone. „Bauwelt” 2005, nr 22, s. 22–27.
25. Jan StanisławWojciechowski, Władze widzenia.Wyd. 1. Kraków: WUJ, 2015, s. 168–184, ISBN 978-83-233-3842-0.
26. Günter Schlusche, Architektur Der Erinnerung. Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung Gmbh, 2006, ISBN 10:13-89479-352-X.
27. Ratującym –Ocaleni.Warszawa: Fundacja Pamięć i Przyszłość, 2015, s.142–143, ISBN 978-83-941521-0-9.
28. Katarzyna Chrudzińska-Uchera, Bartłomiej Gutowski, Rzeźba Polska T. XII (1945–2008). Orońsko: CRP Orońsko, 2008, ISBN 978-83-85901-71-6.
29. Andrzej Przewoźnik, Krzysztof Hejke, Cmentarze Katyńskie.Wyd. 1. Warszawa: ROPWiM, 2010, ISBN 83-89474-12-3.
30. Projekt Pomnika Upamiętniająca Ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 Kwietnia 2010.Warszawa: wydawnictwo własne, 2012.
31. Pamięć, Rejestry i Terytoria. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, ISBN 978-83-63463-13-7.
32. Andrzej Przewoźnik, Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie. „Arche” 1997, nr 10.
33. Tadeusz Sobieraj, Ich ofiara nie była daremna. Ząbki: Apostolicum, 2003, s. 45-77, ISBN 83-7031-356-6.
34. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz, Polskie założenia pomnikowe. Rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od połowy XX wieku.Wyd. 1.Warszawa: Neriton, 2010, ISBN 978-83-7543-177-3.
35. Jerzy S. Majewski, Bełżec – Miejsce Pamięci. „Architektura” 2004, nr 9, s. 37–50.
36. Paweł Śpiewak, Bełżec. „Architektura” 2004, nr 9, s. 73.
37. Ewa Rozwadowska, Architektura pamięci. „Architektura” 2000, nr 10, s. 64–68.