Założenie Pomnikowe na terenie byłego Obozu Zagłady w Bełżcu.

Bełżec Głównym naszym zadaniem było znalezienie formy Cmentarza-Pomnika dla tego miejsca, która w sposób godny odda cześć pomordowanym tu Żydom i zachowa pamięć zgodnie z tradycją, kulturą i religią, w której żyli Oni i ich przodkowie. Nasza koncepcja architektoniczno-rzeżbiarska obejmuje cały obszar byłego obozu zagłady. Najważniejszym elementem kompozycji jest przestrzeń symbolicznej zbiorowej Mogiły, zawierająca w swych granicach autentyczne miejsca masowych grobów...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

 

Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Katyn_Charkow_Miednoje ...Już na początku naszej pracy projektowej, odczuwając wielkość wyzwania i powagę przedsięwzięcia, świadomie zrezygnowaliśmy z osobistych inklinacji estetycznych. Inspiracji szukaliśmy przede wszystkim w dokumentach i materiałach historycznych. Uwzględniając uwarunkowania terenowe ,leśną przyrodę, zlokalizowane tam masowe groby, doły śmierci oraz powstałe już wcześniej obiekty upamiętniające, staraliśmy się  nasze działania projektowe ograniczyć do  koniecznych...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Smolensk W obszarze i na terenie, gdzie wydarzyła się katastrofa dokonano dotychczas wielu działań przestrzennych w ramach następujących po niej procedur.
Wycięto drzewa, powstały techniczne ciągi komunikacyjne, parkingi, miejsce ze spontanicznie ustawionym kamieniem z tablicą pamiątkową, postawiono drewniany krzyż. Powstał zatem układ przestrzenny, który mimo prowizorycznego charakteru, już pełni funkcję miejsca pamięci – szczególnego rodzaju przestrzeni publicznej
...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

Założenie pomnikowe Braunschweig.

Braunschweig Niemieckie miasto Brunszwik postanowiło przekształcić w Miejsce Pamięci zamknięty w 1901 roku katolicki cmentarz  św. Mikołaja przy Hochstrasse, na którym w latach 1942-1944 pochowano ponad 150 niemowląt, dzieci polskich robotnic przymusowych. Na cmentarzu tym spoczęło ponadto ok. 180 robotnic i robotników przymusowych, ofiar warunków pracy i życia, które stworzył im przemysł niemiecki.
 W projekcie przyjęliśmy za cel uporządkowanie przestrzeni cmentarza, stworzenie godnego miejsca pochówku ofiar okrutnej ideologii i wojny...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

Koncepcja Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów w Czasie Okupacji Niemieckiej

Bełżec Projekt przewiduje dopełnienie już istniejącej kompozycji, której oś wyznaczona jest przez Pomnik Bohaterów Getta. Koncepcja architektoniczno-rzeźbiarska jest osnową dla nowego rozwiązania krajobrazowego po południowo-zachodniej stronie Muzeum Historii Żydów Polskich.
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

Kirschgarten aus dem Umgebung von Belzec / Wiśniowy Sad z Okolic Bełżca

wisniowy sadartefakt - żeliwo, owoce.
Wystawa „Obrzeża i Bocznice”, Galeria18A, ul. Bracka 20 B, Warszawa. 
01. 2019
Otwórz prezentację.


Koncepcja pomnika Bitwy Warszawskiej 1920

pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 Przedstawiony projekt w godny sposób upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, łącząc uroczystą funkcję reprezentatywną z utylitarnym charakterem przestrzeni, która staje się aktywnym tłem dla codziennych zdarzeń. To miejsce spotkań lokalnych mieszkańców i celowo odwiedzających. Sprzyja ono budowaniu więzi społecznych, kulturowych oraz inspiruje kreatywność obywatelskich postaw....
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.


Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Cmentarz Wojskowy Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte Naszym zadaniem było znalezienie formy cmentarza, która w sposób godny odda cześć i pamięć Żołnierzom Wojska Polskiego - Obrońcom Westerplatte, a także w harmonijny sposób wpiszę się krajobraz kul­turowo-przyrodniczy całego półwyspu.
Czytaj więcej.

Otwórz prezentację.
„Praca uzyskała III nagrodę, ponieważ dobrze – w ramach oceny przedstawionych projektów, realizuje idee konkursu, w tym symboliczność przekazu i czytelność ideową. Zaproponowany przez autorów „Las krzyży” w lesie Westerplatte ma oczywisty i uniwersalny wymiar symboliczny. Geometria i proporcje elementów projektu pozwalają na właściwy odbiór tego wyjątkowo lapidarnego i mocnego symbolu"...


Koncepcja ideowo-przestrzenna pomnika upamiętniającego wypędzenia wielkopolan w czasie II wojny światowej 1939-1945

Pomnik upamiętniającego wypędzenia wielkopolan Nasz projekt Upamiętnienia dramatycznych doświadczeń Wielkopolan podczas II Wojny Światowej wynika z poznania historycznych faktów, szczegółowej analizy wskazanej lokalizacji, jak również emocji zawartych w relacjach bezpośrednich świadków minionych wydarzeń. Te ostatnie stały się punktem wyjścia do rozważań nad istotą pomnika i podyktowały jego minimalistyczną formę.
Czytaj więcej.

Otwórz prezentację.


Nie otwierać przed wyrokiem

Nie otwierać przed wyrokiem Artefakt – dokumentacja procesowa 2013 – 2021
„Zawłaszczanie” – wystawa katedry Działań Przestrzennych i zaproszonych gości.
11.11 – 21.11.2021
Galeria Pracownia Wschodnia, Plac Hallera / Skoczylasa 8, Warszawa.
12.2021
Galeria Punkty, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, Warszawa
Otwórz prezentację.


Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu Charków 23.03.2022

Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu Charków 23.03.2022 Foto. © PAP / A. Lange
Wystawa pt. „SPEKTRUM"

Galeria Punkty (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, II piętro)
Wystawa czynna od 24.O5 do 10.06.2022
Otwórz prezentację.