Założenie Pomnikowe na terenie byłego Obozu Zagłady w Bełżcu.

Bełżec Głównym naszym zadaniem było znalezienie formy Cmentarza-Pomnika dla tego miejsca, która w sposób godny odda cześć pomordowanym tu Żydom i zachowa pamięć zgodnie z tradycją, kulturą i religią, w której żyli Oni i ich przodkowie. Nasza koncepcja architektoniczno-rzeżbiarska obejmuje cały obszar byłego obozu zagłady. Najważniejszym elementem kompozycji jest przestrzeń symbolicznej zbiorowej Mogiły, zawierająca w swych granicach autentyczne miejsca masowych grobów...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

 

Polskie Cmentarze Wojenne w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Katyn_Charkow_Miednoje ...Już na początku naszej pracy projektowej, odczuwając wielkość wyzwania i powagę przedsięwzięcia, świadomie zrezygnowaliśmy z osobistych inklinacji estetycznych. Inspiracji szukaliśmy przede wszystkim w dokumentach i materiałach historycznych. Uwzględniając uwarunkowania terenowe ,leśną przyrodę, zlokalizowane tam masowe groby, doły śmierci oraz powstałe już wcześniej obiekty upamiętniające, staraliśmy się  nasze działania projektowe ograniczyć do  koniecznych...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.

Smolensk W obszarze i na terenie, gdzie wydarzyła się katastrofa dokonano dotychczas wielu działań przestrzennych w ramach następujących po niej procedur.
Wycięto drzewa, powstały techniczne ciągi komunikacyjne, parkingi, miejsce ze spontanicznie ustawionym kamieniem z tablicą pamiątkową, postawiono drewniany krzyż. Powstał zatem układ przestrzenny, który mimo prowizorycznego charakteru, już pełni funkcję miejsca pamięci – szczególnego rodzaju przestrzeni publicznej
...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.

Założenie pomnikowe Braunschweig.

Braunschweig Niemieckie miasto Brunszwik postanowiło przekształcić w Miejsce Pamięci zamknięty w 1901 roku katolicki cmentarz  św. Mikołaja przy Hochstrasse, na którym w latach 1942-1944 pochowano ponad 150 niemowląt, dzieci polskich robotnic przymusowych. Na cmentarzu tym spoczęło ponadto ok. 180 robotnic i robotników przymusowych, ofiar warunków pracy i życia, które stworzył im przemysł niemiecki.
 W projekcie przyjęliśmy za cel uporządkowanie przestrzeni cmentarza, stworzenie godnego miejsca pochówku ofiar okrutnej ideologii i wojny...
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.


Koncepcja Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów w Czasie Okupacji Niemieckiej

BełżecProjekt przewiduje dopełnienie już istniejącej kompozycji, której oś wyznaczona jest przez Pomnik Bohaterów Getta. Koncepcja architektoniczno-rzeźbiarska jest osnową dla nowego rozwiązania krajobrazowego po południowo-zachodniej stronie Muzeum Historii Żydów Polskich.
Czytaj więcej.
Otwórz prezentację.