Dydaktyka

W roku 1981 otrzymałem dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.. W tym też roku, w wyniku rozpisanego konkursu,  zostałem zatrudniony w macierzystej uczelni na Wydziale Rzeźby na  stanowisku asystenta . Był to początek mojej pracy dydaktycznej.
W latach 1981 - 1986 byłem asystentem w pracowni prof. Bohdana Chmielewskiego.
Okresowo tę rolę pełniłem również na Wydziale Grafiki w pracowniach : prof. Adama Styki, prof. Ireny Snarskiej, prof. Władysława Winieckiego, prof. Huberta Borysa.
W roku 1987 zostałem asystentem w pracowni prof. Gustawa Zemły, współpraca  ta trwała do roku 2003.
W tym czasie  otrzymałem kwalifikacje starszego asystenta oraz kwalifikacje I stopnia.
W roku 2003, na moją prośbę, rozwiązałem umowę o pracę z uczelnią. Po dziesięcioletniej przerwie wziąłem udział w rozpisanym konkursie na stanowisko prowadzącego Pracownię Rzeźby w Architekturze w Katedrze Działań Przestrzennych na Wydziale Rzeźby. Prowadziłem ją przez okres czterech lat.
Od roku 2017 prowadzę Pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeżby ASP w Warszawie.