Założenie pomnikowe Braunschweig.

Niemieckie miasto Brunszwik postanowiło przekształcić w Miejsce Pamięci zamknięty w 1901 roku katolicki cmentarz  św. Mikołaja przy Hochstrasse, na którym w latach 1942-1944 pochowano ponad 150 niemowląt, dzieci polskich robotnic przymusowych. Na cmentarzu tym spoczęło ponadto ok. 180 robotnic i robotników przymusowych, ofiar warunków pracy i życia, które stworzył im przemysł niemiecki.
 W projekcie przyjęliśmy za cel uporządkowanie przestrzeni cmentarza, stworzenie godnego miejsca pochówku ofiar okrutnej ideologii i wojny. Idea projektowa polegała na delikatnym dokomponowaniu kształtu terenu przez wprowadzenie prostych elementów architektoniczno - rzeźbiarskich.
Kompozycję przestrzenną tworzą:
Brama - stalowa płaszczyzna na stałe zamontowana na osi głównej,
Droga - od wejścia wznosząca się, wychodząca ponad poziom terenu, wykonana z jasnego kamienia, nagle się urywa.
Miejsce Pamięci - jest to łagodne zagłębienie, niecka usytuowana w przecięciu się ramion krzyża, który tworzyły dawne, główne aleje cmentarza. Miejsce to dopełnia forma rzeźbiarska będąca symbolicznym "brzemieniem pamięci".
Symboliczne Groby Dzieci - to rzędy jasnych , małych krzyży , które nawiązują do drewnianych krzyżyków z imionami, umieszczonych wcześniej  na cmentarzu przez niemiecką młodzież. Groby te umieszczone zostały przy granicy cmentarza w zapomnianym miejscu pod murem, gdzie zwyczajowo grzebano odrzuconych i obcych.
Indywidualne Groby Dorosłych - oznaczyliśmy je tablicami z inskrypcjami.
Elementy Kompozycji Parkowej - teren ze starymi, pięknymi drzewami oraz historycznymi reliktami omszałych fragmentów XIX-wiecznych nagrobków uzupełniliśmy grupami krzewów.

Andrzej Sołyga